XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

XEM LÁ SỐ THEO MANH PHÁI - KHÁI NIỆM THỂ VÀ DỤNG

KHÁI NIỆM VỀ THỂ - DỤNG

Trong lý luận của Bát tự, người ta xét mối quan hệ giữa các Thiên can và biểu đạt sự việc thông qua Thập thần. Thập thần bao gồm Chính quan, Thiên quan (Thất sát); Chính tài, Thiên tài; Chính Ấn, Thiên Ấn (Kiêu thần); Tỷ kiên, Kiếp tài; Thực thần và Thương quan.

Khái niệm về Khách - Chủ theo cung vị nhằm phân ra "Bản Thân chủ thể" cùng "Ngoại vật khách thể" ; thể dụng khái niệm là của thập thần góc độ phân "Bản Thân chủ thể" cùng "Ngoại vật khách thể", tức chúng ta đem trong bát tự thập thần chia làm "Thể" cùng "Dụng".

Thể là cái gì? Thể là chính ta cùng với công cụ sử dụng của ta, hoặc là nói ta thao túng công cụ, giống như một người làm việc cần một công cụ mới được, tỷ như nhật chủ, ấn, lộc đều là thể. Như vậy dụng là cái gì? Dụng là mục đích của ta, cái ta theo đuổi, vậy chính là thứ ta muốn đạt được, tỷ như tài, quan là dụng, là cái chúng ta theo đuổi. Cần phải chú ý chính là, cái này "Dụng" cùng mệnh lý truyền thống “dụng thần” khái niệm là khác nhau.

Sau đó phải biết rằng, chúng ta sử dụng biện pháp gì đến đạt tới mục đích của chúng ta. Có biện pháp nào đảm đương quan? Lại có cái biện pháp nào phát tài? Có biện pháp đương nhiên có thể làm quan, không có cách nào không đảm đương nổi quan, đây là thuyết nhân sinh. Hay lấy quan là ví dụ, bất đương quan không nhất định là trong mệnh cục không có quan, ngược lại có khả năng là hắn trong mệnh cục quan rất vượng, nhưng lại không có cách nào đạt được nó mà ngược lại có thể là quan tai.

Chúng ta đem nhật chủ, ấn tinh, lộc thần, tỷ kiếp đương thể, tài tinh, quan sát tinh đương dụng, thực thần cùng thương quan vừa có thể là thể, vửa có thể là dụng, bởi vì thực thần, thương quan thuộc về phạm trù: có trí lực, tư tưởng, vui sướng, hưởng thụ, tài phú ý tứ, đã thuộc về bản Thân chúng ta, với lại có thể thành cho chúng ta theo đuổi. Căn cứ mệnh cục bất đồng tình huống, chúng vừa có thể đương thể, vừa có thể đương dụng. Như nhất định phân biệt chúng thì thực thần gần vào thể, thương quan gần vào dụng hơn.

Nguồn: Trọng Hậu Fengshui tổng hợp