XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

Phương pháp bàn về Mệnh của manh phái

PHƯƠNG PHÁP BÀN VỀ MỆNH CỦA MANH PHÁI

Ở Việt Nam, người nghiên cứu mệnh lý rất nhiều nhưng người có duyên đến với manh phái mệnh lý Tử Bình thì lại rất ít. Dịp này, mình đăng lên một số nội dung liên quan đến Manh phái Tử Bình, hy vọng sẽ là những gợi ý hiệu quả để các bạn tìm hiểu sâu về môn mệnh lý có tính hiệu quả cao này.

Manh phái mệnh lý về phần lý luận mệnh có tam đại cách: nhất là Lý pháp, hai là Tượng pháp, tam là Kỹ pháp.

Lý pháp chính là giải thích mệnh lý cùng nhận thức mệnh lý, bát tự của mỗi người như một thiên văn chương, làm thế nào có thể đọc hiểu nó, đây là vấn đề giải quyết của lý pháp.

Lý pháp chính là giảng đạo lý bát tự là cái gì? Xem bát tự bắt đầu như thế nào? Như thế nào có thể từ bát tự nhìn ra phú Quý bần tiện? Sau khi học được lý pháp, có thể cầm lấy bát tự, nhìn ra phú Quý cấp bậc cùng đặc điểm nghề nghiệp.

Tượng pháp là bộ phận rất quan trọng của manh phái, giảng chính là mệnh lý tỉ mỉ hóa. Có can chi tượng, cung vị tượng, thập thần tượng cùng thần sát tượng. Thông qua tượng, chúng ta có thể phán quyết đến vô cùng cụ thể chuyện tình, như lý pháp có thể nhìn ra người nào đó năm nào bất lợi, hung họa, nhưng bất lợi, hung họa ở nơi nào? Là sinh bệnh, phá tài hay tù ngục, kiện tụng..., tượng pháp sẽ giải quyết vấn đề. Học giỏi tượng pháp, khiến bát tự suy lý có thể đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa.

Kỹ pháp là manh phái mệnh lý khó nhất. Cái gì là kỹ pháp, tỷ như, ngươi phải xem một người phụ mẫu cón sống không, có hay không khắc, cái này bất tại lý pháp phạm trù, nhưng cần đến tượng, cuối cùng có kỹ pháp đến định đoạt. Đối với một người về mặt hôn nhân, cũng là thông qua kỹ pháp đến phán quyết. Căn cứ yêu cầu của độc giả, quyển sách đối với manh phái lý pháp, tượng pháp và kỹ pháp đều có dính dáng, trọng điểm là lý pháp.

 

Nguồn Trọng Hậu Fengshui tổng hợp